Vooraan

Samenwerking Actiris en VDAB

Logo_Vlaams_Parl.

In de commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest van 21 december jongstleden stelden Gilles Verstraeten (N-VA), Khadija Zamouri (Open VLD) en Alain Vander Elst (MR) vragen over de stand van zaken van de samenwerking tussen Actiris en VDAB.

Beleidsnieuws

Samenwerkingsakkoord VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering

Logo Vlaams Parlement

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) en VDAB hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om nieuwkomers onmiddellijk toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Daarbij is het principe dat nieuwkomers aan de start van hun inburgeringstraject (binnen de 2 maanden) verplicht zijn zich in te schrijven bij VDAB. Dat is een belangrijke stap in de verdere uitrol van het Vlaamse inburgeringsbeleid dat op 1 maart 2022 in werking is getreden.

Uurplafond voor jobstudenten opgehoogd tot 600 uur

be-Logo Fed Regering

Per 1 januari 2023 zijn de veranderingen van de regels met betrekking tot studentenwerk ingegaan. Dit als gevolg van de beslissing van de ministerraad van 28 oktober jongstleden, waarin het voorstel van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) werd goedgekeurd. De belangrijkste verandering is dat het uurplafond voor studentenwerk is opgehoogd van 474 naar 600 uur.

Nieuws uit de sector

Save-the-date: Introductiecursus en kennismakingstoer 2023

Logo Tracé klein

Save-the-date: Introductiecursus en kennismakingstoer 2023

Opleiding Runner naar de fast-casual Horeca

Jes_Logo

JES, Opleiding Runner naar de fast-casual Horeca

Publicaties en analyse

Stand van zaken arbeidsmarkt 2022

View.brussels_Logo

“Stand van zaken – De arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2022” is een nieuwe publicatie van Actiris.

Stappen naar een meer inclusieve arbeidsmarkt tegen 2024

Logo_SERV_NB

Vlaanderen streeft naar een algemene werkzaamheidsgraad van 80 procent van de beroepsactieve bevolking tegen 2024. Dat vergt met de huidige 75,3 procent (2021) nog een stevige inspanning. Temeer mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vaak een structureel kwetsbare positie kennen op de Vlaamse arbeidsmarkt. De SERV publiceert een advies.

Sociaal-economisch overzicht 2022

logo bisa

BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) – Perspective.brussels heeft haar Sociaal-economisch overzicht 2022 gepubliceerd.

Pers

DUO for a JOB

Bruzz Logo

DUO for a JOB is een intergenerationeel mentorprogramma waarbij vijftigplussers (de mentoren) jongeren die op zoek zijn naar werk (de mentees) ondersteunen en hun kansen op een job vergroten. Deze coaching is gratis, professioneel en gepersonaliseerd. Bruzz zet deze week dit initiatief in de kijker.

Nieuws zoeken