Vooraan

In the picture

Cosearching

Cosearching is een uniek project en omvat een intensief traject waarbij werkzoekenden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende enkele weken samenkomen om elkaar te helpen in hun zoektocht naar werk. Daarbij worden ze ondersteund door een facilitator die ervoor zorgt dat wederzijdse hulp, aanmoediging en het versterken van zelfvertrouwen centrale doelstellingen omvatten van het groepsproces. Via deze nieuwe campagne willen we dit extra in de verf zetten.

Beleidsnieuws

Verplicht inburgeringstraject

Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft op 8 september jongstleden haar goedkeuring gehecht aan het gewijzigde samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) over het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in het Brussels Gewest. 

Nieuws uit de sector

Opleidingstegoed

Vlaamse Regering

De Vlaamse overheid lanceert het opleidingstegoed. Hiermee wil minister Jo Brouns (CD&V) een extra boost geven aan het levenslang leren in Vlaanderen, en verder bouwen aan een Vlaamse leercultuur.

ICT Opleidingsbeurs

TB

Tracé Brussel vzw organiseert op dinsdag 24 oktober 2023 de ICT Opleidingsbeurs, een Nederlandstalig evenement dat de deuren opent naar de wereld van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het evenement, dat plaatsvindt op het Rouppeplein 16 te Brussel, heeft als doel het publiek te informeren over het uitgebreide Nederlandstalige ICT-opleidingsaanbod in Brussel.

Infosessie bouw

Construcity

Jobcoaches of trajectbegeleiders die jongeren en werkzoekende adviseren spelen een sleutelrol in de zoektocht naar werk van vele Brusselaars. De bouwsector is een belangrijke sector die vele job kansen biedt voor Brusselaars op zoek naar werk. Daarom organiseert Construcity een informatiesessie voor jobcoaches, trajectbegeleiders of andere geïnteresseerden. Ontdek hoe Construcity.brussels kan bijdragen tot het vergroten van de tewerkstellingskansen van uw werkzoekenden door eraan deel te nemen.

Publicaties en analyse

Toolkit toeleiders volwassenenonderwijs

Vlaanderen O&V

Afgelopen week werd een laatste element in de Vlaamse communicatiecampagne voor het volwassenenonderwijs opgeleverd: de toolkit voor toeleiders. Toeleiders hebben een belangrijke invloed op bepaalde doelgroepen, en zorgen voor instroom bij opleidingen. Toch blijkt ook bij toeleiders het volwassenenonderwijs vaak nog onbekend te zijn. Net daarom werd nu ook een specifieke toolkit ontwikkeld die de rijkdom van het volwassenenonderwijs en de beginselen van het Opleidingskompas helder verwoordt. 

Brupartners

Logo Brupartners

In het jongste magazine van Brupartners staan interessante bijdragen over onder meer het Zweedse tewerkstellingsbeleid, de inschakeling van nieuwkomers op de arbeidsmarkt, nieuws over de Sociale Top van 24 mei, en een overzicht van recent uitgebrachte adviezen.

Advies arbeidsmarktparticipatie vrouwen

Brupartners

Op 21 september aanstaande vindt de Werkgelegenheidsconferentie plaats, die door de federale minister van Werk wordt georganiseerd. Deze schuift het thema ‘arbeidsmarktparticipatie van vrouwen’ naar voor. 

Nieuws zoeken