Vooraan

Duaal leren en inclusief beleid

logo ESF

ESF heeft een overzichtelijk inspiratiedocument ‘Duaal leren en inclusief beleid’ gepubliceerd, met focus op gendergelijkheid. ESF wil duaal leren in de Vlaamse Gemeenschap promoten.

Beleidsnieuws

Brussels actieplan voor mensen met een handicap

BrusselseHoofdstReg

Het eerste Brusselse Handistreamingplan is op 1 december goedgekeurd door de Brusselse Regering, net voor de Internationale dag van personen met een beperking. Ongeveer 15% van de wereldbevolking heeft een handicap. Als we dit extrapoleren naar de Brusselse bevolking, betreft deze realiteit ongeveer 183.000 mensen, maar ook hun familie en vrienden. Volgens het Kenniscentrum WWZ heeft naar schatting 5% van de bevolking ooit (tijdelijk) een rolstoel nodig, wat neerkomt op zo’n 60.000 Brusselaars. De moeilijkheden waarmee personen met een handicap te kampen hebben, zijn talrijk en complex. Ze kunnen het gevolg zijn van een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve of psychische beperking, of een combinatie van meerdere van deze factoren.  

Interregionale arbeidsmobiliteit

Vlaams Parlement

In de commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie van het Vlaams Parlement vond op donderdag 8 december een hoorzitting plaats naar aanleiding van de ‘Conceptnota voor nieuwe regelgeving over interregionale mobiliteit’.

Asymmetrisch arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen

Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van woensdag 7 december werd gevraagd via een asymmetrisch beleid de werkloosheidsuitkering in Vlaanderen in de tijd te beperken. Er klonken ook stemmen dat er te weinig geïnvesteerd wordt in opleiding naar knelpuntberoepen en teveel werkzoekenden niet geactiveerd worden, geen Nederlands kennen, noch een opleiding Nederlands volgen.

Nieuws uit de sector

Stagiairs aanwerven via EURES

Eures_logo

EURES, het Europees netwerk van samenwerkende arbeidsbureaus, biedt een uitgebreid platform voor werkgevers en werkzoekenden in elk land van de Europese Unie.  Recent publiceerde de organisatie advies voor werkgevers over het aanwerven van stagiairs, wat zowel voor de bedrijven en organisaties als voor de jongeren die een stage zoeken in de praktijk vaak moeilijk blijkt. EURES beschikt momenteel over een ruime databank en stelt adviseurs ter beschikking. Deze dienst is gratis en beschikbaar in het Nederlands.

PARTNERDAG VDAB

VDAB

Vrijdag 25 november 2022 was er de jaarlijkse partnerdag van VDAB Brussel. Tijdens de voormiddag stond er een panelgesprek met werkgevers op het programma over het opleiden op maat en vraag van de werkgever. Aan de hand van een good practice - waar VDAB, een werkgever en een SPI partner de handen in elkaar sloegen om potentiële werknemers voor de werkgever op te leiden - worden werkgevers aangemoedigd om in te stappen in toekomstige samenwerkingsverbanden.

Brusselse jongeren op de arbeidsmarkt

Logo_Tracé

De afgelopen maanden organiseerde Tracé Brussel vzw drie focusgroepen om tot een nota te komen over Brusselse jongeren en de drempels die aanwezig zijn om hen in te schakelen op de arbeidsmarkt. Achtentwintig Nederlandstalige Brusselse organisaties met 55 deelnemers namen deel aan drie focusgroepen. Met deze door het werkveld gedragen aanbevelingen wil Tracé Brussel vzw aan Actiris én aan VDAB Brussel een aantal extra kapstokken aanreiken om Brusselse jongeren nog dichter bij een job of een opleiding te brengen.

Publicaties en analyse

Arbeidspotentieel niet-beroepsactieven

Idea Consult

‘Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering’, luidt een rapport van IDEA Consult, gerealiseerd op vraag van de Vlaamse minister van werk in het kader van het Viona-onderzoeksprogramma.

Van selectie en rekrutering naar prospectie en opleiding

Voka logo

‘Van selectie en rekrutering naar prospectie en opleiding’, luidt een bijdrage van Sven De Haeck, directeur Strategie bij de VDAB, op de website van Voka.

JAARVERSLAG 2021-2022 - SAMENWERKING GO! EN VDAB

Go_VDAB_logo

Het jaarverslag over de samenwerking tussen het GO! en de VDAB is gepubliceerd. Het jaarverslag is een weergave van de acties die ondernomen zijn in de verschillende Vlaamse provincies met als gemeenschappelijke doel: onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten, waarbij de klemtoon vooral ligt op het ontdekken van talent, het ontwikkelen van competenties en het werken met leer- en werkloopbanen.

Aansluiting Brusselse werkgelegenheids- en aanwervingsbekkens

Brio_logo

BRIO publiceert de resultaten van een studie over de verbanden tussen arbeidsmarkaansluiting en mobiliteit, met vernieuwend inzicht en implicaties voor de Brusselse regio.

Pers

Werkzoekenden met een beperking

Bruzz

Terwijl de werkzaamheidsgraad in ons land omhoog moet en politici de mond vol hebben van inclusie, blijven veel werkzoekenden met een beperking in de kou staan. “Werkgevers moeten ongewoon talent kansen durven te geven.”, lezen we op Bruzz.

Nieuws zoeken