Vooraan

Dag van de E-Inclusie

E-inclusie en digibanken

Wil jij ook meer kunnen op je computer of smartphone? Kom dan zaterdagvoormiddag 3 juni 2023 naar de Dag van de Digitale Inclusie op het Rouppeplein 16 in Brussel, in het Digipunt van Intec Brussel, de lokalen van Leerwinkel Brussel en CVO Lethas. 

Beleidsnieuws

Brusselse Sociale top

Logo Brusselse Regering&BruPartners

Na drie jaar van crisissen kwamen de Brusselse regering en de sociale partners (Brupartners) op 24 mei opnieuw bijeen voor een nieuwe Sociale top, de gelegenheid om een balans op te maken van de legislatuur, en om het eens te worden over de gezamenlijke prioriteiten tussen nu en de volgende verkiezingen van 2024. 

Competentiebalans en opleidingstrajecten

Logo Brusselse regering

De Brusselse Regering heeft besloten een systematische competentiebalans in te voeren voor Brusselse werkzoekenden, gekoppeld aan een traject naar werk via bedrijfsstages en/of opleidingen. 

Hervorming Geco-statuut

Brussels Parlement_logo

Op 31 december 2022 werden 6.913 personen gefinancierd als gesubsidieerde contractueel (GECO) bij Brusselse vzw’s. Dat blijkt uit een antwoord van minister Bernard Clerfayt (Défi) op een vraag van parlementslid Farida Tahar (Ecolo) in de commissie voor de economische zaken en de tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Twee nieuwe premies voor werkplekleren

Vlaamse overheid

Het kwalificerend werkplekleren is een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding:de leerlingenpremie alternerende opleiding en de premie kwalificerend werkplekleren.

Nieuws uit de sector

Van school naar arbeidsmarkt

StartNet

Donderdag 25 mei vond in Bari (Italië) het evenement ‘Overgang van school naar werk: Tools voor netwerken met en voor jongeren’ plaats waarmee Goethe Institute Rome haar project StartNet Italia na zes jaar evalueerde. Met succesverhalen en netwerken wil Goethe Institute Rome de toekomst van de nieuwe generaties in het Zuiden aanwakkeren via haar project StartNet.

Partnershipkader Actiris en OCMW’s

Actiris en OCMW

Het nieuwe partnershipkader tussen de OCMW's en Actiris voor de periode 2022-2027 heeft als strategisch doel een duurzame en kwalitatieve (her)tewerkstelling te realiseren van personen die een leefloon of gelijkaardige maatschappelijke hulp ontvangen, en dit via een socio-professioneel inschakelingstraject. 

Projectoproep voor digitale inclusie

FOD Economie

De FOD Economie lanceert een projectoproep om de digitale inclusie op economisch vlak te bevorderen onder drie thema's: digitale stress verminderen, gebruiksvriendelijkheid van websites en apps verhogen en AI-toepassingen ter bevordering van digitale inclusie.

Projectoproep sociaal ondernemerschap

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Het Brussels Gewest ondersteunt met de projectoproep ‘Sociaal ondernemerschap als hefboom voor de economische transitie’ ondernemingen die goede praktijken hanteren en innoveren om tegemoet te komen aan lokale en globale behoeften in allerlei domeinen zoals voeding, mobiliteit, diensten aan personen, digitalisering, bouw, huisvesting,...

Nieuwe portaalsite Levenslang Leren

Vlaanderen-VerbeeldingWerkt_Logo

Burgers, ondernemers, opleidingsverstrekkers of partners in levenslang leren kunnen sinds kort terecht op de portaalwebsite Levenslang Leren. Deze is in beheer van het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen in Vlaanderen en fungeert als een knooppunt voor informatie en inspiratie over levenslang leren. Wat je er kan vinden is ook interessant voor Brussel. De objectieven en de kern van het aanbod vind je hieronder in een notedop.

Staten-Generaal Arbeidszorg

Arbeidszorg

Arbeidszorg bestaat 25 jaar! Een goed moment om terug te blikken, vooruit te kijken én oplossingen te zoeken om de vele mogelijkheden van arbeidszorg nog beter te benutten.

Jouw toekomst, jouw oriëntatie

Beroepenpunt

Van 26 juni tot en met 5 juli vindt in het Beroepenpunt “Quelle orientation pour ton avenir – Jouw toekomst, jouw oriëntatie” plaats. Tijdens deze periode worden in het Beroepenpunt dagelijks workshops georganiseerd voor Brusselaars jonger dan 30 jaar. De workshops staan in het teken van de keuzes die jongeren voor hun toekomst kunnen maken, en sluiten aan bij de vijf centrale thema’s van het Beroepenpunt, namelijk: kiezen, leren, werken, ondernemen en bewegen.

Laat ongewoon talent schitteren

Emino

Bij Emino is men ervan overtuigd dat elk talent een plek op de arbeidsmarkt verdient, en streeft men ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk te helpen én te houden. 

Ontdek de jobs in de bouw

Construcity

De Brusselse bouwsector bulkt van de jobaanbiedingen en toekomstperspectieven: van metselaar, timmerman, dakdekker, verwarmingsmonteur, elektricien, onderhoudswerker tot polyvalente arbeider. 

Publicaties en analyse

Dynamiek Brusselse loontrekkende tewerkstelling

BISA

In de nieuwe Focus, een elektronische publicatie die bestemd is voor een ruim publiek, belicht het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) de dynamiek van de Brusselse loontrekkende tewerkstelling.

Jaarverslag 2022 Agentschap Integratie en Inburgering

Agentschap Integratie en Inburgering

Na covid en alle inspanningen die het Agentschap Integratie en Inburgering leverde om al de klanten te blijven helpen in die moeilijke tijden, hoopte iedereen dat 2022 rustiger zou worden. 

Jaarverslag 2022 VDAB

VDAB

VDAB heeft haar Jaarverslag 2022 gepubliceerd en het Brussels Gewest komt daar uiteraard in aan bod.

Nieuws zoeken